Home » Privacy Statement » Privacy Statement

Privacy Statement

Dit is de Privacy Statement van Autobedrijf Roelfsema B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen, statutair gevestigd te Tynaarlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04007588, hierna te noemen: Auto Roelfsema.

Bescherming persoonsgegevens

Auto Roelfsema vindt uw privacy belangrijk. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze websites worden ingevoerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Door uw persoonlijke gegevens op onze websites in te voeren, gaat u er mee akkoord dat Auto Roelfsema die gegevens in overeenstemming met deze Privacy Statement gebruikt.

Verwerking van persoonsgegevens

Auto Roelfsema verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonlijke gegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen. Auto Roelfsema gebruikt deze gegevens voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Indien u uw e-mailadres achterlaat, geeft u daarmee toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor verzending van digitale nieuwsbrieven en andere informatie, zoals aanbiedingen, oproepen voor de APK en bandenwissel, enquêtes, etc. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de importeur, de met haar gelieerde ondernemingen, haar verkooporganisatie, bemiddelaars en/of aanbieders van verzekerings- en financieringsproducten in het kader van productinformatie, (directe)marketingactiviteiten, het doen van klantentevredenheids- en marktonderzoeken, het uitvoeren van terugroepacties, ondersteuning- en onderhoudsdoeleinden en andere (service-)diensten.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Auto Roelfsema zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.

Cookies

Auto Roelfsema maakt op haar websites gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die op uw harde schrijf worden opgeslagen als u websites van Auto Roelfsema bezoekt. Deze cookies worden geplaatst om de gebruikerservaring te analyseren en het gebruikersgemak te bevorderen.

Tevens worden bij bezoek aan websites van Auto Roelfsema zogenaamde tracking cookies geplaatst op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terughalen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt, wordt níet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke. U kunt de websites van Auto Roelfsema ook zonder cookies bekijken. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schrijf voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. Meer informatie over het aanpassen van deze instellingen vindt u in de handleiding van uw browserprovider. Ook kunt u op uw computer geplaatste cookies verwijderen. Auto Roelfsema wijst er op dat als u geen cookies accepteert, dit kan leiden tot beperkingen in de functionaliteit van haar aanbod.

Hieronder vindt u voor de meest gebruikte browsers een link naar een pagina met uitleg over hoe u het gebruik van cookies kunt managen:

Tot slot maakt Auto Roelfsema voor de verwerking van statistische informatie gebruik van Google Analytics. Indien u niet wilt dat Auto Roelfsema informatie over uw bezoek verzamelt en analyseert, dan kunt u hiertegen voor toekomstige bezoeken bezwaar maken (opt-out). Om de opt-out technisch mogelijk te maken, wordt er in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Dit cookie is uitsluitend bedoeld voor de toewijzing van uw bezwaar. Let er wel op dat een opt-out-cookie om technische redenen alleen voor de browser van waaruit het is ingesteld kan worden toegepast. Als u de cookie verwijdert of een andere browser danwel andere hardware gebruikt, dient de opt-out opnieuw te worden vastgelegd.

Inzage, correctie en verzet

U kunt schriftelijk een overzicht vragen van de persoonsgegevens die door Auto Roelfsema zijn verwerkt. Auto Roelfsema kan hiervoor een vergoeding vragen. Indien er onjuistheden in het overzicht staan, kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen, aan te vullen, aan te passen of af te schermen.
Voorts kunt u schriftelijk aangeven geen (commerciële) informatie meer te willen ontvangen over producten en diensten van Auto Roelfsema (Vriezerweg 14, Tynaarlo, e-mail: auto@autoroelfsema.nl). Auto Roelfsema zal een dergelijk verzoek altijd honoreren. Ten aanzien van overig gebruik van persoonsgegevens door Auto Roelfsema, kunt u Auto Roelfsema verzoeken dit gebruik c.q. deze verwerking te staken.

Wijzigingen

Auto Roelfsema behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig dit Privacy Statement.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u een vraag, vul dan onderstaande gegevens in, stel uw vraag en wij zoeken zo snel mogelijk - uiterlijk binnen 48 uur - contact met u op. Wilt u direct met ons in contact komen, bel dan 0592 - 542 068!